W naszej gwarancji nie ma pisanych maczkiem haczyków

Co nasza gwarancja oznacza dla Ciebie? Gwarancją są objęte niemal wszystkie produkty, z którymi stykamy się na co dzień, ale zazwyczaj nie wiemy, na jakich zasadach się to odbywa. Dla firmy Solid John zapewnienie klientom przejrzystej gwarancji jest prawdziwym priorytetem. Oferujemy naszą „sklejkę wodoodporną z gwarancją”, z którą powiązana jest konkretna „gwarancja”. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące warunków gwarancji firmy Solid John.

Udzielamy 10 lat gwarancji na:

  • nieustanną ekspozycję na działanie wilgoci przez 10 lat
    (np.: sklejki wodoodpornej do przykrycia muru szczelinowego na styku z konstrukcją dachową, która przez cały okres eksploatacji budynku jest narażona na działanie wilgoci ze szczeliny pomiędzy ścianami);
  • ochronę przed działaniem wilgoci i wody przez cały normalny okres instalacji.

Co obejmuje gwarancja dla płyt Solid John?

  • Instalację materiałów marki Solid John (sklejki wodoodpornej z gwarancją i hybrydowego kleju polimerowego);
  • instalację nowego uszczelnienia dachu – obramowania okapu dachowego – poszycia dachu;
  • szkody wynikowe spowodowane przez gnicie, puchnięcie lub rozwarstwienie się płyty.

Pobierz nasz dokument gwarancyjny

Nasza gwarancja nie obejmuje:

  • oddzielenia się płyty wskutek nieprawidłowego montażu, czyli instalacji niezgodnej z europejskimi normami i zaleceniami Naukowo-technicznego centrum budownictwa WTCB.
  • płyt narażonych na nieustanne działanie wody, wskutek np. długotrwałego przecieku w izolacji dachu.

Twarde drewno egzotyczne? Ze zrównoważonych źródeł? Naturalnie.

Chcemy przede wszystkim powiedzieć, że drewno do produkcji naszej odpornej na wilgoć sklejki jest pozyskiwane w sposób zrównoważony. Wielokrotnie już o tym mówiliśmy, ale pragniemy podkreślić, że nasze surowce pochodzą wyłącznie z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna. Oznacza to, że w miejsce każdego wyciętego drzewa sadzone jest nowe. Wycinka nie jest też prowadzona w przypadkowy sposób.